Ön itt van: FőoldalBemutatkozunkKözhasznúsági jelentések2009 évi Jelentés

Közhasznúsági Beszámoló 2009

„MONÉ”  MOZOGJ ÉS NÉZZ
SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ


I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:
- A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített  éves beszámolója


II. KÖZHASZNÚ CÉLÚ MŰKÖDÉSRE KAPOTT TÁMOGATÁS
- Az egyesület a 2009év folyamán pályázati úton elnyert működési támogatásban nem részesült:

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

 ezer forintban
  2008

Előző évek

helyesbítése

2009
Saját tőke: 194   419
Induló tőke: 0   0
Tőkeváltozás: 180   374
Tárgyévi eredmény: 14   14
- ebből: közhasznú tevékenységből: 14   45
- vállalkozási tevékenységből: 0   0

 

IV. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK
Az egyesület a 2009évben nem nyújtott juttatásokat.

V. KAPOTT  EGYÉB TÁMOGATÁSOK
Az egyesület a 2009évben a  nem kapott támogatást.

VI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS
Az egyesület nem adott támogatást.

VII. RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Tevékenységünk változatlan a szabadidős programok szervezésében. Kirándulásokat, sport és

kulturális programokat is szerveztünk, nemcsak családok részére, hanem gyermekintézmények számára is. Főleg az egy napos programok népszerűek továbbra is, ehhez alkalmazkodtunk. Igyekeztünk több ingyenes/kedvezményes programot is biztosítani.

Az Egyesületi tagok számára évvégén egy adventi utat szerveztünk.

Érd, 2010. febtruár 25.